Werken verandert

Het werken van nu is niet meer te vergelijken met hoe het ‘vroeger’ ging. De maatschappij verandert, de mens verandert en daardoor ook de invulling van ‘werk’.

 

Vergeleken met het industriële tijdperk is de wereld om ons heen flink veranderd. Tijdens de industriële revolutie speelde zich het werken af rond de productielijn, waren de looptijden van producten zeer lang (zo werd de T-Ford maar liefst 20 jaar geproduceerd, met slechts enkele wijzigingen) en kenmerkte de management stijl zich als ‘command & control’. En dat werkte prima in de stabiele en simpele omgeving van destijds.

 

Inmiddels is de wereld echter veranderd in een dynamische en uiterst complexe omgeving vol veranderingen. Een zeer intensieve concurrentiestrijd, waarbij gestreden wordt om de steeds kritisch wordende klant. En vergeleken met het industriële tijdperk is de aard van het werk compleet veranderd. Dit wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op de volgende drie gebieden:
   1. Technologie
   2. Globalisering
   3. Demografie

 

 

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een totaal nieuwe manier van werken. Door bovengenoemde ontwikkelingen zoals automatisering en uitbesteding van handwerk, gaan we steeds meer met ons hoofd en minder met onze handen werken. De focus verschuift van operationele uitvoering naar organiseren, coördinatie en regie voeren. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op onze rechterhersenhelft:  creativiteit en empathie zijn van groot belang! Door de toenemende concurrentie moeten we blijven vernieuwen, verbeteren en aanpassen, hetgeen creatieve oplossingen en aanpakken vergt. En de noodzakelijke klantgerichtheid in deze concurrerende wereld vraagt om inlevingsvermogen: wat verwacht de klant van onze organisatie? Tenslotte wordt de nieuwe manier van werken gekenmerkt door samenwerken. In toenemende mate werken we samen met mensen van andere afdelingen en/of andere organisaties.  Het opbouwen, onderhouden en uitbouwen van netwerken is daarbij cruciaal.

 Samenvattend, de wereld om ons heen verandert en daarmee verandert de aard van ons werk. Echter, we zijn maar slechts zeer beperkt in staat om de manier waarop we ons werk organiseren aan te passen aan deze veranderende omstandigheden. De hiërarchische aansturing domineert, beheersen en controleren heeft de voorkeur en het sturen op aanwezigheid is eerder regel dan uitzondering. In feite is er sprake van een mismatch tussen de manier waar we het werk organiseren en de aard van het werk:

De gevolgen van het blijven vasthouden aan een ‘command & control’ management stijl, zijn overduidelijk: meer regels, meer procedures, meer controle-mechanismen, meer informatie, meer vergaderen, meer e-mail, meer files en tenslotte meer werk en een hogere werkdruk.  Oftewel, zo kunnen we niet blijven doorgaan.

 

De veranderende aard van het werk vraagt om een nieuwe aanpak. Werkomstandigheden, de stijl van leidinggeven en de werkorganisatie moeten drastisch worden aangepast. Ruimte voor creativiteit, flexibiliteit, autonomie, netwerken, vertrouwen, resultaatgerichtheid, empowerment en visie is nodig om in deze complexe en snel veranderende wereld resultaten te kunnen boeken.  Doordat de mens de kritische productiefactor wordt in de huidige kenniseconomie, is het belangrijk om deze centraal te stellen. Door een medewerker (binnen bepaalde grenzen) ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe, waar, wanneer en met wie hij werkt, kan deze optimaal presteren. Voor het bieden van deze ruimte en vrijheid is een cultuur van flexibel werken de basis.

 

Download  Meer info

Werknemers bang om over te werken bij Het Nieuwe Werken

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Janneke Plantenga: 'Er is nog een wereld te winnen.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier