Wat is flexibel werken?

Wat is het en wat is het vooral niet?

‘Flexibel werken, flexwerken, het nieuwe werken en flexibele werktijden’ zijn enkele termen die gebruikt worden voor hetzelfde onderwerp. Wij kiezen voor flexibel werken: een nieuwe werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken. Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de locatie van werken. Duur: het aantal te werken uren.

> Lees verder

Het flexibiliteitsspectrum

Een flexibele werkcultuur kent verschillende fases. In welke fase een organisatie zich bevindt, hangt af van de wijze waarop flexibel werken wordt gezien en gebruikt binnen een organisatie. Wordt het echt vanuit organisatiedoelstellingen benut? Is er al sprake van een cultuurverandering? Of is flexibel werken nog een papieren tijger en in de praktijk nauwelijks toegepast? In onderstaand spectrum kunt u zien hoe ver uw organisatie is.

> Lees verder

Kenmerken van een flexibele werkcultuur

Er is sprake van een flexibele werkcultuur als de organisatie zich daadwerkelijk een nieuwe manier van werken eigen heeft gemaakt. Dit is de vierde fase van het zogenaamde flexibiliteitspectrum. In deze fase kent de organisatie een resultaatgedreven cultuur waarin flexibel werken wordt ingezet als managementstrategie om de organisatieresultaten te behalen.

> Lees verder

Flexibele werkvormen

Flexibele begin- en eindtijden, thuiswerken/telewerken, gecomprimeerde werkweek, jaaruurcontracten, gereduceerde werkdag/schooltijdcontract, parttime werken, duobanen, samen te bepalen.

> Lees verder

Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier