Flexibel werken bij Lifeguard

Flexibel werken bij Lifeguard

Flexibel werken, Het Nieuwe Werken… de ene organisatie is nog in de oriënterende fase en anderen werken al jaren tot grote tevredenheid op deze manier. Zo ook Lifeguard. Dit bedrijf in Health & Performance Management werkte al flexibel voordat de term ‘Het Nieuwe Werken’ überhaupt bekend was.

Mededirecteur Pepijn van der Meulen vertelt: “De aanleiding om over te stappen naar Het Nieuwe Werken kwam feitelijk voort uit een voorstel van onze ICT leverancier. Deze had een applicatie ontwikkeld waardoor de totale ICT online te organiseren was. Dat leek ons wel wat en in 2005 werd ons kantoor grotendeels virtueel. Voor die leverancier waren we een ‘testcase’. Natuurlijk zaten er wat kinderziektes in, maar er werd altijd een oplossing gevonden.”
Alle medewerkers kregen een token om in te loggen zodat er altijd en overal toegang was tot de bedrijfsfiles. Het kantoorpand bleef nog wel in gebruik, maar nu met een veel lagere bezetting. “Ons bedrijf bestaat uit 30 medewerkers in vaste dienst en verder professionals in een netwerkorganisatie. We verwachten van deze freelancers dat ze thuis of bij een opdrachtgever werken. Onze vaste medewerkers werken ook  veel thuis of op andere plekken. Alleen de zeven medewerkers van het projectbureau zijn nog vaak op kantoor aanwezig.”

Nooit meer anders

Overstappen naar grotendeels virtueel werken, vergde een grote investering van Lifeguard omdat er nergens meer vaste computers gebruikt werden. “Natuurlijk waren er vooral in het begin veel twijfels en vragen over de veiligheid en performance, maar dat is allemaal opgelost.” Het is voor Lifeguard geen lange weg geweest om over te stappen naar de nieuwe manier van werken. “Nee, we hebben dat als directie gewoon zelf besloten zonder overleg met de medewerkers. Het was echt wennen in het begin omdat het soms nog inefficiënt leek: inloggen en bestanden zoeken vergde soms veel tijd. Dat is nu echter allang verleden tijd en niemand kan of wil meer anders.”

Grotere autonomie

Van der Meulen stelt dat flexibel werken grote voordelen met zich meebrengt. “Vooral de grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt door iedereen binnen ons bedrijf bijzonder gewaardeerd. Men is letterlijk niet meer gebonden aan kantoor of vaste tijden. Dat geeft een enorme vrijheid om werk en bijvoorbeeld zorgtaken heel goed te combineren. Als iemand op woensdagmiddag iets leuks wil doen met de kinderen, kan dat moeiteloos. Het werk komt dan op een ander tijdstip. De laatste jaren werken we vooral met resultaatafspraken waarmee de resultaten meetbaar en inzichtelijk worden.” Het creëren van een goede werk-prive balans is bovendien een belangrijk punt van aandacht binnen de programma’s van Lifeguard. “We bevelen andere bedrijven aan om flexibel werken te introduceren, dan is het ook belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Practice what you preach.” 

Niet voor iedereen

Als nadeel noemt van der Meulen dat flexibel werken niet voor iedereen geschikt is. “Sommigen krijgen een bepaalde onrust en kunnen niet meer stoppen met werken. Dat was vooral in het begin erg, maar gelukkig hebben we daar binnen het bedrijf oplossingen voor. Een ander nadeel kan zijn dat de eerste investeringskosten nogal hoog zijn, zeker voor een wat kleiner bedrijf. Nu betalen we nog een bedrag voor het platform per jaar en het grote voordeel daarvan is dat we altijd over up to date software beschikken die automatisch wordt geïnstalleerd. Dat betekent in de praktijk veel gebruiksgemak.”

Tevreden medewerkers

Lifeguard houdt vanaf 2007 jaarlijks een engagementonderzoek onder de vaste medewerkers en de professionals. “Op autonomie en middelen scoren we heel goed. Wat iedereen ook erg prettig vindt, is de gezamenlijke agenda. Het creëert transparantie en dat past prima bij onze bedrijfscultuur. Het scheelt ook veel tijd. Door de gezamenlijke agenda is het plannen van een afspraak voor een groep mensen nu een fluitje van een cent. Veel mensen zetten ook hun privé-afspraken er in wat het plannen nog gemakkelijker maakt.”

Mindset

Van der Meulen vindt het belangrijk dat er bij organisaties die ook flexibel willen gaan werken, draagvlak is bij de directie. “Zet de voordelen in een businesscase en zorg voor ambassadeurs binnen de organisatie. Als de mindset niet eerst verandert, is het zinloos. Voor Lifeguard werkt het uitstekend!”

Download  Meer info

Grotere betrokkenheid door flexibel werken

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Monique van Maare: "Flexibel werken is onmisbaar voor elke organisatie."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier