Flexibel werken bij Achmea

Flexibel werken bij Achmea

Vertrouwen als basis

Interpolis voerde jaren geleden flexibel werken in. Hans Schaacke was in die tijd hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie en als zodanig natuurlijk nauw betrokken bij het gehele traject. In 2005 fuseerde Interpolis met Achmea, waar Schaacke nu directeur HR development is. “Bij Interpolis was ik vanaf het eerste moment betrokken bij de invoering van flexibel werken. Na de fusie heeft Achmea er heel bewust voor gekozen om te investeren in vernieuwingen van haar werkgeverschap. Zodoende is Achmea nu met hetzelfde onderwerp aan de gang, de uitrol van het Achmea Werk Concept is op dit moment gaande. De praktijk zoals we die bij Interpolis hebben meegemaakt, diende bij de ontwikkeling als voorbeeld.” De ervaringen bij Interpolis waren goed: flexibel werken bleek een positief effect te hebben op de klanten, medewerkers én de stakeholders. “Het bleek dat de grotere autonomie bij medewerkers een bijzonder positief resultaat had: vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Dat vertaalde zich ook in stijgende financiële resultaten. Op de leidinggevenden had de invoering van flexibel werken ook een positief effect, de manier van leidinggeven veranderde mee.”

Klant- en medewerkertevredenheid vergroten

 Bij Achmea speelt het gebouw een grote rol in de invoering van flexibel werken. “Het gebouw kan efficiënter en effectiever ingericht en gebruikt worden. Dat is echter niet de enige reden, met de invoering van flexibel werken willen we ook de klant- en medewerkertevredenheid vergroten en het ziekteverzuim verminderen. Maar daarnaast ook het willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de balans werk-privé. Daarnaast speelt het ‘vinden en binden’ van talent in de organisatie een rol.” Andere redenen om flexibel werken in te voeren, zijn het reduceren van de CO2 uitstoot door reiskilometers te verminderen. Op het Achmea kantoor in Apeldoorn draait momenteel een proef onder zestig medewerkers, met een mini-enquête worden daar de effecten gepeild.

Honderd procent!

Een succesvolle invoering van flexibel werken gaat nooit vanzelf. “Om flexibel werken succesvol te implementeren, moeten de top en het middenkader van de organisatie er voor honderd procent achter staan. Daarnaast is een integrale aanpak erg belangrijk. IT, HR en facilities spelen daarin een belangrijke rol. Bij ons is HR wel de belangrijkste ‘trekker’ geweest bij de invoering.”
Op de vraag wat voor Achmea de belangrijkste uitdagingen waren bij de invoering van flexibel werken, noemt Schaacke het ‘mee krijgen’ van het middenkader en om medewerkers te leren hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Heel concreet bijvoorbeeld het sturen op output in plaats van aanwezigheid. “Elk probleem is oplosbaar zolang er een open klimaat heerst waar alles bespreekbaar is”, zegt hij.

Resultaten

Schaacke is tevreden over de resultaten tot nu toe. “Die zijn zeker positief. De klant- en medewerkertevredenheid stijgt en we besparen op huisvestingskosten.” Hij noemt als ander belangrijk resultaat dat er door de veranderde manier van leidinggeven en de grotere autonomie van de medewerker, er een volwassen arbeidsrelatie is ontstaan. ”Medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid en dat is goed voor iedereen.”

Positieve reuring

Schaacke heeft een aantal tips voor organisaties die overwegen flexibel werken in te voeren. “Verbindt flexibel werken aan de organisatiedoelstellingen en zie het als een veranderproces dat bijsturing nodig kan hebben gaande de invoering. Beschouw flexibel werken zeker niet alleen als een kostenbesparing en houdt het ‘licht’. Maak het onderwerp niet zwaarder dan nodig is en zorg voor positieve reuring.”
.

Download  Meer info

Van spitsrijden naar spitsmijden

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Annemarie Jorritsma: 'Werk gebeurt steeds meer op projectbasis.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier