Flexibel werken bij SNS REAAL

Flexibel werken bij SNS REAAL

Manja Jongsma is programmadirecteur Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Ze vertelt: “We zijn als organisatie in 2007 na gaan denken over een andere manier van werken. Doordat we in korte tijd een aanzienlijk aantal overnames deden, veranderde er namelijk nogal wat in de reistijden van een flink aantal medewerkers. Een ander belangrijk punt was het besef dat er een ander soort medewerker op de arbeidsmarkt verscheen met nieuwe wensen en dat onze manier van werken daar nog niet geschikt voor was. We wilden daarom over op een andere manier van werken die meer uitgaat van sturen op resultaten, het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen. Daarmee hopen we de werk-privé balans te verbeteren en de tevredenheid van onze medewerkers te vergroten.”

 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
In 2008 ging SNS REAAL echt met Het Nieuwe Werken aan de slag. Het bedrijf telt circa 8000 medewerkers, vorig jaar gingen 500 van hen tijd- en plaatsonafhankelijk werken en kregen zij een flexibele werkplek op kantoor. “Die 500 mensen komen uit verschillende functiegroepen en verschillende units (verzekeraar, bank, stafafdelingen) zoals marketing, communicatie en financiën zodat we een duidelijk beeld krijgen van de werkbaarheid.“ Het is de bedoeling dat na de evaluatie van deze premières, flexibel werken binnen de gehele organisatie wordt ingevoerd. Medio 2010 zal als eerstvolgende groep de Raad van Bestuur van SNS REAAL overgaan op Het Nieuwe Werken.

 

Mentale traject belangrijk
Manja stelt dat SNS REAAL zich op drie belangrijke punten van andere organisaties onderscheidt bij het invoeren van flexibel werken. “We vinden het mentale traject doorslaggevend voor het wel of niet slagen van flexibel werken. Daar investeerden we dan ook zwaar in: negen maanden met leidinggevenden en zes maanden met de medewerkers, onder andere door middel van workshops, een e-learning en een 360 graden feedback instrument.” Het tweede punt is het sturen op structureel thuiswerken. “We willen graag dat medewerkers een hele dag thuis werken en bijvoorbeeld niet na de file toch dagelijks naar kantoor komen. Want in dat laatste geval benut je niet alle kansen die flexibel werken biedt. Inmiddels werkt binnen de premièregroepen 80% minimaal 1 tot 1,5 dag per week thuis.” Als derde punt van onderscheid noemt Manja de ontwikkelde meetinstrumenten. “We hebben een meetinstrument ontwikkeld om te zien of we onze doelstellingen realiseren. We hebben voor implementatie gemeten, we doen dat daarna en dan nogmaals na een jaar. Pas dan is het resultaat goed zichtbaar.”

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Bij SNS REAAL betekent flexibel werken tijd- en plaatsonafhankelijk werken en dat is van invloed op de kantooromgeving. “Door de financiële crisis was er geen ruimte voor nieuw meubilair en een structurele verbouwing van het kantoor. Dat losten we onder andere op door opnieuw in te richten met bestaand meubilair.”

Hoewel de metingen nog niet zijn verricht, ziet Manja nu al resultaten. “Medewerkers hebben meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen.” Tips voor andere organisaties heeft ze ook: “Vooral doen! Onderschat het niet, want het is een enorme verandering. Een goede samenwerking met zowel ICT als Facilitair en P&O is dan ook hard nodig bij de introductie en implementatie ervan.”

 

TelewerkJaarprijs
SNS REAAL won in 2009 de TelewerkJaarprijs. Uit het juryrapport: “Kijken we naar de voorbeeldfunctie voor andere organisaties, dan zijn wij van mening dat SNS REAAL het Nieuwe Werken op uitmuntende wijze heeft ingevoerd. Zaken die onnodig vastzitten zoals de werkplek, werktijden, geografische locatie en de managementstijl zijn ontkoppeld en flexibel gemaakt. Hierbij is moderne mobiele en web 2 technologie ingezet. SNS REAAL maakt maximaal gebruik van de voordelen van het informatietijdperk. Er is een modernere, betere en leukere werkomgeving gecreëerd. Steeds zijn de voordelen voor SNS REAAL zelf en de voordelen voor de medewerkers afgewogen en vastgesteld.”

 

Is uw organisatie ook een inspirerend voorbeeld betreffende flexibel werken? Laat het ons weten, dan staat uw verhaal wellicht binnenkort hierbij!
> Neem contact met ons op over uw praktijkvoorbeeld

Download  Meer info

Flexibel werken stuwt productiviteit

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Juan Brea Piket: 'Niet meer sturen op aanwezigheid, maar op resultaat.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier