Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Waarom zou ik mijn werknemers flexibeler laten werken?
Het antwoord op die vraag vindt u hieronder in de verhalen van verschillende succesvolle organisaties. Zij zien het belang ervan voor zowel de organisatie als de werknemer.

Is uw organisatie ook een inspirerend voorbeeld betreffende flexibel werken? Laat het ons weten, dan staat uw verhaal wellicht binnenkort hierbij!
> Neem contact met ons op over uw praktijkvoorbeeld


Flexibel werken bij Microsoft

Flexibel werken bij Microsoft

Flexibel werken is voor Microsoft ‘a way of life’ geworden tijdens de afgelopen jaren. Directeur Human Resources Management Ineke Hoekman-Van Hassel vertelt: “We startten ruim vier jaar geleden met een reflectie van het managementteam. Bill Gates had een visie geschreven over de toekomst van het werken met de invloed van technologie (the new world of work). Met in het achterhoofd de toenemende globalisering, de 24/7 beschikbaarheid van informatie, openheid, transparantie en onze authenticiteit zochten we naar een antwoord op de vraag hoe we het volledig plaats- en tijdonafhankelijk werken, zoals wij aan onze klanten verkopen, zelf in praktijk konden brengen. We vonden dat we daar nog veel te verbeteren hadden. Daarnaast speelden er redenen als de maatschappelijke veranderingen op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de werk-privé balans. Ook mobiliteit, milieu en duurzaamheid speelden een rol in onze reflectie.”

> Lees verder
Flexibel werken bij Oracle

Flexibel werken bij Oracle

’s Werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware en hardwaresystemen Oracle nam in 2011 een nieuw gebouw in gebruik. Van meet af aan stond vast dat het gebouw nog geschikter moest worden voor Het Nieuwe Werken. Jannie Roos is Interne Communicatie Manager en programma manager No Limits en HR director Afiena van den Broek- Jonker vertellen er meer over.

> Lees verder
Flexibel werken bij Creaforti

Flexibel werken bij Creaforti

Creaforti is gespecialiseerd in mobiel werken. Dit bedrijf met veertig medewerkers, merkte half 2010 dat er wel veel collega’s bij kwamen en er allerlei processen en regeltjes nodig waren om de bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. “Het begon zowaar op een echt bedrijf te lijken”, vertelt ambassadeur van Het Nieuwe Werken Nan van Grootel.

> Lees verder
Flexibel werken bij Lifeguard

Flexibel werken bij Lifeguard

Flexibel werken, Het Nieuwe Werken… de ene organisatie is nog in de oriënterende fase en anderen werken al jaren tot grote tevredenheid op deze manier. Zo ook Lifeguard. Dit bedrijf in Health & Performance Management werkte al flexibel voordat de term ‘Het Nieuwe Werken’ überhaupt bekend was.

> Lees verder
Flexibel werken bij e-office

Flexibel werken bij e-office

Het nieuwe werken staat volop in de belangstelling. Organisaties wikken en wegen, vragen zich af of dat allemaal wel goed gaat. Bij e-office weten ze allang dat het nieuwe werken een geweldige manier is om klanten uitermate tevreden en medewerkers bijzonder betrokken te laten zijn. HR manager Wilbert Janissen vertelt: “Bij ons heet het geen ‘nieuwe werken’, want we doen het al vanaf de oprichting van het bedrijf in 2001. De twee oprichters startten juist met e-office uit frustratie, opgedaan bij vorige werkgevers, over het betuttelende en sturende karakter van bedrijven waar de talenten van medewerkers niet gezien en/of beloond werden.

> Lees verder
Flexibel werken bij Achmea

Flexibel werken bij Achmea

Interpolis voerde jaren geleden flexibel werken in. Hans Schaacke was in die tijd hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie en als zodanig natuurlijk nauw betrokken bij het gehele traject. In 2005 fuseerde Interpolis met Achmea, waar Schaacke nu directeur HR development is.

“Bij Interpolis was ik vanaf het eerste moment betrokken bij de invoering van flexibel werken. Na de fusie heeft Achmea er heel bewust voor gekozen om te investeren in vernieuwingen van haar werkgeverschap. Zodoende is Achmea nu met hetzelfde onderwerp aan de gang, de uitrol van het Achmea Werk Concept is op dit moment gaande. De praktijk zoals we die bij Interpolis hebben meegemaakt, diende bij de ontwikkeling als voorbeeld.” De ervaringen bij Interpolis waren goed: flexibel werken bleek een positief effect te hebben op de klanten, medewerkers én de stakeholders.

> Lees verder
Flexibel werken bij UVIT

Flexibel werken bij UVIT

De fusie tussen de verzekeringsmaatschappijen Univé, VGZ, IZA en Trias maakte een nieuw hoofdkantoor noodzakelijk. Men greep dit moment aan om flexibel werken in te voeren. Het hoofdkantoor kwam, op advies van de ondernemingsraad, op het station van Arnhem en is helemaal ‘flexibel’ ingericht.
Programmamanager Het Nieuwe Werken bij UVIT is Marius Alkema. Hij vertelt: “We gingen terug van drie naar één kantoor en we wilden het dan ook meteen goed aanpakken. We ontwikkelden een visie op flexibel werken en kozen voor een compleet nieuwe, inspirerende kantoorinrichting met veel ruimte voor ontmoeten en samenwerken. Alles vanuit een streven naar duurzaam werkgeverschap voor bestaand en nieuw talent.

> Lees verder
Flexibel werken bij IBM

Flexibel werken bij IBM

Ruim vijftien jaar geleden bestond IBM uit veel verschillende businessunits in bijna alle landen van de wereld. Als gevolg van een (ook toen) financiële crisis moest er iets gebeuren. Monique van Maare is senior managing consultant Human Capital Management en vertelt: “IBM had toen de keus tussen het bedrijf opsplitsen en verkopen of doorgaan maar dan op een totaal andere manier.” Men koos voor de laatste mogelijkheid. “IBM wilde door, maar dan als geheel zodat er op alle fronten meer synergie zou ontstaan. De globalisering was toen al met een niet te stuiten opmars bezig en wereldwijd werden processen met elkaar verbonden. IBM wilde niet overal een ‘klein IBMmetje’, maar een globally integrated enterprise.

> Lees verder
Flexibel werken bij SNS REAAL

Flexibel werken bij SNS REAAL

Manja Jongsma is programmadirecteur Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Ze vertelt: “We zijn als organisatie in 2007 na gaan denken over een andere manier van werken. Doordat we in korte tijd een aanzienlijk aantal overnames deden, veranderde er namelijk nogal wat in de reistijden van een flink aantal medewerkers. Een ander belangrijk punt was het besef dat er een ander soort medewerker op de arbeidsmarkt verscheen met nieuwe wensen en dat onze manier van werken daar nog niet geschikt voor was. We wilden daarom over op een andere manier van werken die meer uitgaat van sturen op resultaten, het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen. Daarmee hopen we de werk-privé balans te verbeteren en de tevredenheid van onze medewerkers te vergroten.”

> Lees verder




Download  Meer info

Positief!

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Juan Brea Piket: 'Niet meer sturen op aanwezigheid, maar op resultaat.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier