Wim Kooijman: "We gaan van strakke organisaties naar kennisnetwerken."

Executive Vice President Human Resources KLM

Wim Kooijman:

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken(tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?
“Ik vind flexibel werken echt fantastisch. In mijn baan heb ik maximale flexibiliteit en dat is meteen één van de leukste kanten ervan. Om zelf je dag in te delen, te passen en te meten geeft een geweldig gevoel. Daarnaast is het ook ontzettend praktisch. Zonodig ga ik tussen het werk door even naar de apotheek om maar eens een voorbeeld te noemen. Niemand hier die daar gek van opkijkt. Plaats- en tijdonafhankelijk werken hoort gewoon bij mij, ik voel me meester over mijn eigen tijd.”

 

Hoe flexibel werk je zelf?
“Ontzettend flexibel, ik bepaal altijd waar en wanneer ik werk. Ik heb wel een eigen kantoor met bureau en een ontzettend lieve secretaresse, maar eigenlijk ben ik voortdurend onderweg en aan het werk. Enige tijd geleden ben ik een persoonlijk experiment gestart. Ik lees en beantwoord alleen nog mail op zaterdagochtend. In het begin vonden mensen om me heen dat raar, maar inmiddels is iedereen er aan gewend. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op mijn regel, maar het werkt in de praktijk uitstekend. Bij noodgevallen bellen de mensen wel. Daarnaast wandel ik veel door het gebouw omdat ik persoonlijk contact met mijn medewerkers veel interessanter vind dan met hen mailen.”

 

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?
“In de 90er jaren verschenen er twee boeken van de Amerikaanse auteur Joseph H. Boyett met de titels ‘Workplace 2000’ en ‘Beyond workplace 2000’. Daarin staat al dat werken volstrekt diffuus wordt en dat werk en privé steeds meer door elkaar gaan lopen. Dat zien we nu ook in snel tempo gebeuren. We gaan van strakke organisaties naar kennisnetwerken. Een goede voorbode daarvan is het groeiend aantal zzp’ers. Die werken ’s ochtends hier en ’s middags daar. Een eigen ruimte met bureau hebben en van 9 tot 5 werken is uit de tijd. Deze ‘oude’ manier van werken stopt vanzelf.”

 

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?
“Ja, dat vind ik zeker. Ik denk dat het zo moeizaam gaat omdat deze manier van werken zo anders is. Voor veel mensen is het geweldig dat je je eigen tijd en plaats van werken kunt kiezen, maar voor anderen valt opeens de ‘veiligheid’ weg van de 9 tot 5 structuur op een vaste plek. Niet iedereen kan met vrijheid omgaan, het kan ook beangstigend zijn. Mensen moeten daar zeker aan wennen. Ik adviseer altijd om dat speels aan te pakken, maar zelfs dan gaat het niet echt snel.”

 

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?
“Maak het onderwerp niet te zwaar. Een goede manier is om het mensen te laten proberen, want iets nieuws proberen willen de meeste mensen wel. Dan kun je met het flexibel werken ‘spelen’ en als het niet bevalt, kun je ook weer terug. Dat is voor veel mensen minder ‘eng’ dan een vast opgelegde maatregel. Daarnaast blijft flexibel werken natuurlijk ook een leerweg die altijd bijgesteld moet kunnen worden. Als voorbeeld onze stewardessen. We gingen van klassieke roosters naar een systeem waarbij de stewardessen zelf verzoeken kunnen plaatsen op bijvoorbeeld vluchten en vrije tijd via een personal bidding system. Om dat mogelijk te maken, kwam er een uitgebreid computersysteem. Wat blijkt in de praktijk? Dat het heel moeilijk is om schaarse leuke reizen eerlijk te verdelen over de intekenaars en dat had een negatief effect. We begonnen hiermee om de tevredenheid van de stewardessen te vergroten en we bereikten het tegenovergestelde. De kans dat een stewardess het verzoek ook toebedeeld kreeg, was in de beleving te klein. Dat was een belangrijk leermoment: je invloed op je rooster moet wel realistisch zijn. We zijn nu volop bezig om het systeem minder complex te maken.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier