Juan Brea Piket: 'Niet meer sturen op aanwezigheid, maar op resultaat.'

Manager Compensation, Benefits and HR Policy bij Essent

Juan Brea Piket: 'Niet meer sturen op aanwezigheid, maar op resultaat.'

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?
“Ik ben erg positief over flexibel werken en we voeren het steeds ruimer in bij Essent. Hoewel flexibel werken ook bij ons ooit begonnen is om de files te ontwijken, heeft het nu een veel breder doel. Ik verwacht dat het een belangrijke rol gaat spelen in de ‘war of talent’ waar we door de toenemende vergrijzing mee te maken krijgen de komende jaren. We onderzoeken wat jongeren nu drijft, wat ze belangrijk vinden. Daaruit blijkt dat een korte reistijd en een goede werk-privé balans heel belangrijk is voor deze groep. Dat is nu zo en dat gaat een steeds grotere rol spelen. Daarom zijn we ook samen met Qidos bezig met levensfasegericht personeelsbeleid.”

 

Hoe flexibel werk je zelf?
“Ik werk vaak op verschillende plekken en het streven is om één dag per week thuis te werken. Dat heb ik een tijd gedaan en het beviel me uitstekend. Eerlijk gezegd komt dat er nu even niet van, maar volgend jaar hopelijk wel weer.”

 

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?
“Flexibel werken gaat een steeds grotere rol spelen, het is een onomkeerbaar proces. Voor veel mensen betekent flexibel werken nog steeds ‘thuis werken’. Wij pakken het op als een totaalpakket en voeren het zelfs door in onze huisvestingsplannen. Want als er minder mensen op kantoor werken, kunnen die ruimtes kleiner en anders ingedeeld worden.”

 

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?
“Nee, ik vind het juist heel snel gaan nu. Een jaar geleden leek het nog moeizaam te gaan, maar nu is overal wel doorgedrongen hoe belangrijk dit instrument is en wordt in de nabije toekomst. Het is een andere manier van werken en de grootste hobbel is de cultuuromslag die er voor nodig is. Leidinggevenden hebben altijd gestuurd op aanwezigheid en nu is er vertrouwen nodig…en sturen op resultaat. Dat is geen gemakkelijke uitdaging!”

 

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?
“Het besef is er al, nu moet het nog praktisch ingevuld worden. Dat gebeurt pas als er een stevige aanleiding voor is. Een ‘brandend platform’ zoals krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing bijvoorbeeld. Goede ervaringen van andere bedrijven spelen ook een grote rol, heb ik gemerkt. Veel leidinggevenden kijken nu nog de kat uit de boom. Hoe meer goede dingen ze horen over flexibel werken van andere organisaties, hoe meer ze geneigd zijn om er zelf ook mee aan de gang te gaan.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier