Richard Steenborg: 'Breng de winsten van flexibel werken scherp in kaart.'

Voorzitter van de MHP, de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel

Richard Steenborg: 'Breng de winsten van flexibel werken scherp in kaart.'

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?

“Flexibel werken staat al meer dan 20 jaar hoog op mijn agenda. Eerst in de detailhandel, later als voorzitter van de stuurgroep ‘Dagindeling’. Tussen 1999 en 2003 heb ik 160 experimenten laten ontwikkelen voor een betere werk-prive balans, en daarin speelt flexibel werken een belangrijke rol. Onze samenleving is echter nog niet gewend aan deze nieuwe realiteit, we zijn van nature nogal conservatief ingesteld. Voor verandering moeten we verantwoording afleggen, voor instandhouding van hetzelfde niet..”

  

Hoe flexibel werk je zelf?

“Ik ben extreem flexibel, maar dat kan en moet ook met een baan zoals de mijne. Besprekingen en vergaderingen voer ik door het hele land, de horeca is soms mijn kantoor. Ik ga niet vrijwillig in een file staan. Dus als ik ergens naar toe moet, ga ik voor of na de file. Het is een kwestie van goede afstemming tussen plaats en tijdstip waarop de bespreking of vergadering plaatsvindt. Slim organiseren dus, en dan blijkt er van alles mogelijk. Nu de kinderen uit huis zijn, heb ik weinig beperkingen en werk ik net zo gemakkelijk ’s avonds als overdag. Maar ieder mens heeft daarin zijn eigen grenzen.”

 

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?

De moderne mens leeft in feite in twee maatschappen: de maatschap ‘werk’ en de maatschap ‘privé’. Een goede afstemming tussen die twee is van groot belang. De maatschap ‘werk’ moet goed worden afgestemd met de werkgever. Dat is anders dan vroeger. De moderne werker heeft zich eigenlijk ontwikkeld van slaaf, naar arbeider, toen werknemer, medewerker en nu meewerkende. Samen klaren we de klus, dat is de toekomst. Niet iedereen kan werken op plekken die het beste uitkomen, een portier bijvoorbeeld kan niet thuis werken, maar als de wil er is, blijkt er veel meer mogelijk dan in eerste instantie aangenomen wordt.


Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?

Ingrijpende veranderingsprocessen duren altijd langer dan je wilt. De belangrijkste oorzaak? Hetzelfde conservatisme waar ik het net over had. Verandering geeft bij veel mensen ook onzekerheid en dat wordt nog wel eens onderschat Veel managers oude stijl hebben nog altijd de neiging om te sturen op aanwezigheid in plaats van op output, ze kunnen angst hebben om controle te verliezen. Desondanks zie je, door de veranderde wensen van de nieuwe meewerkenden, bij steeds meer organisaties allerlei vormen van flexibiliteit sterk groeien.

 

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?

Toon de goede voorbeelden bij herhaling aan de volgers. Breng de winsten goed en scherp in kaart. Zo is er bijvoorbeeld onmiskenbaar winst bij inroostering met de medewerkers zelf. Geen knelpunten met thuis, minder uitval en dus kosten, grotere tevredenheid en dus grotere productiviteit. Met flexibel werken haal je de spanning tussen de twee maatschappen - werk en privé - weg.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier