Monique van Maare: "Flexibel werken is onmisbaar voor elke organisatie."

Senior Managing Consultant Human Capital Management bij IBM

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken(tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?

“Ik vind het onmisbaar voor elke organisatie, zeker als je kijkt naar de nieuwe generatie medewerkers die nu de arbeidsmarkt opkomt. Voor IBM is flexibel werken al ruim vijftien jaar de ‘way of working’, het is vastgelegd in onze personeelsgids. Het is een proces dat altijd in beweging blijft en bijgesteld kan worden naar gelang de behoefte. Natuurlijk gebeurt dat altijd wel in overleg met de manager. Bij ons is flexibel werken op elke afdeling anders georganiseerd, de ene afdeling werkt flexibeler dan de andere. Bij alle managers en hun teams is flexibel werken stevig verankerd in het denken en doen. Het is een continu zoekproces tussen de balans werk-privé en productiviteit. We merken dat er nu meer gezocht wordt naar momenten om elkaar toch ‘live’ te ontmoeten. Hoewel social media steeds belangrijker én gelijkwaardiger worden, blijven toevalsontmoetingen ook belangrijk. Ik zit nu in een projectgroep ‘mobility@work’. Daarin zoeken we naar mogelijkheden om het woon-werk verkeer zo aangenaam mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een NS business card ter beschikking te stellen of door het fietsplan ‘trappers’ waarbij de medewerker voor elke gefietste woon-werk kilometer spaarpunten krijgt. Als mensen bij IBM in dienst komen, krijgen ze voor twee maanden een OV kaart en een reisadvies in de hoop dat ze dit opvolgen na die twee maanden.”

 

Hoe flexibel werk je zelf?

“Ik ben flexibel in alles, anders zou ik deze baan niet kunnen hebben. Ik woon in Amersfoort, werk veel in Amsterdam en ik heb twee jonge kinderen. Ik werk vier dagen per week. Op mijn werkdagen ga ik naar de geplande afspraken die soms in Amsterdam op kantoor zijn, of bij klanten. Verder werk ik regelmatig thuis, of op een locatie als Seats2Meet. Ik werk ook veel ’s avonds omdat ik relatief korte werkdagen maak. Overdag maak ik graag tijd vrij voor mijn kinderen. Mijn partner heeft geen moeite met het feit dat ik bijna elke avond aan het werk ben, hij doet namelijk precies hetzelfde. Dat is een keuze in deze periode van ons leven, over een paar jaar gaat dat vast weer anders.”

 

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?

“Flexibel werken wordt in de toekomst op nog veel grotere schaal toegepast. Concepten zoals Seats2meet bevorderen dat. Internet in de trein en bij de Starbucks, een verregaande integratie van ons werken en ons leven, dat zie ik nog veel sterker doorzetten. De nieuwe generatie die nu opgroeit is hiermee al enorm vertrouwd – die doen ook hun huiswerk met de ipod in, msn aan en de feeds vanuit facebook op hun mobieltje.

Uiteindelijk zal deze flexibiliteit de norm worden, en de aandacht verschuiven naar samenwerking – effectief samenwerken ondanks afstand in verschillen in tijd en plaats. Daar is voor organisaties winst te behalen – in innovatiekracht, productivititeit, slagkracht.”

 

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?

“Bij IBM natuurlijk niet, ik zie het wel bij publieke organisaties. Daar zijn soms initiatieven die al vijf jaar ‘op de plank’ blijven liggen en waar het dus niet van de grond komt. Gelukkig er is het laatste jaar heel veel persaandacht voor flexibel werken. De kern van het probleem is en blijft echter de managerscultuur. Flexibel werken draait op vertrouwen, op beoordelen op output in plaats van op aanwezigheid. Dat blijkt hardnekkig moeilijk voor managers. Flexibel werken is natuurlijk ook moeilijk te vangen in HR procedures. Het is een veelomvattend traject: ICT moet aangepast worden, het gebouw en de indeling daarvan speelt een rol en de werkprocessen gaan vaak ‘op de schop’. Goed invoeren van flexibel weken is dus een hele klus, maar wel zeer de moeite waard als je focust op productiviteit en medewerkertevredenheid.”

 

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?

“Er zijn nog weinig praktische handvatten voor de invoering van flexibel werken. Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat het een ‘beweging’ is die vanzelf verder komt, is de kritische massa nu nog niet groot genoeg. Het schrikt veel organisaties af en om dat te verbeteren, het zou goed zijn als organisaties waar flexibel werken naar tevredenheid is ingevoerd, dit veel meer naar buiten brengen. Invoering van flexibel werken heeft de meeste kans van slagen als ‘de top’ van het bedrijf hier voor 100% achter staat en het actief promoten.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier