Jaap Smit: "Flexibel werken wordt mij iets te veel een hype."

Jaap Smit Voorzitter CNV

Jaap Smit:

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?

“Ik ben enigszins sceptisch over flexibel werken, want het wordt mij iets te veel een hype. Ik begrijp heel goed de wens van de werknemer om flexibel te kunnen werken, mede in het kader van een gezonde balans tussen werk en privé. Het moet echter niet doorslaan in dogma’s die er in sommige gevallen toe leiden dat mensen verplicht worden thuis of elders te werken en niet vaker dan twee keer per week op kantoor mogen komen. Waar het mij om gaat is dat je mensen in staat stelt om de verschillende werelden waarin zij leven, werk en thuis/privé/gezin, op goede en moderne wijze te combineren en daarvoor de techniek te gebruiken die er is. Met andere woorden: maak het de medewerker zo gemakkelijk mogelijk vanuit de gedachte dat zijn/haar productiviteit daarmee toeneemt. Aan de andere kant geloof ik er erg in dat het voor een organisatie van groot belang is dat mensen elkaar ‘tegen het lijf lopen’ en elkaar dus ontmoeten op de werkvloer.

Hoe flexibel werk je zelf?

“Ik ben veel onderweg en dus niet elke dag op kantoor. Ik probeer daar wel vaak te zijn, juist vanwege de behoefte om ‘mijn mensen’ te kunnen spreken, ook zonder dat ik daarvoor een afspraak heb gemaakt.
In het begin van mijn loopbaan had ik een baan waarbij ik kantoor aan huis had. Dat scheelde de ergernis van de file, maar ik vond die situatie in het algemeen niet prettig. Voortdurend liepen mijn werk en privéleven door elkaar. Ik vind het prettig om mijn huisdeur achter mij dicht te trekken, naar mijn werk te gaan en na een goede dag weer thuis te komen. Dat ik vervolgens de hulpmiddelen heb, om als dat uitkomt, thuis een aantal zaken te doen, vind ik prima. Maar goed, dat is de manier waarop ik mijn eigen balans zoek.”

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?

“Ik zie deze dingen als een pendulebeweging. Nu klinkt het een beetje als: ‘iedereen het kantoor uit en flexibel werken’. Misschien slaat die pendule wel een beetje door en zullen we er achter komen dat een gezonde grens tussen werk en privé, ook fysiek, belangrijk is om het vol te houden. Wanneer die grens volledig verdwijnt, voorzie ik dat er mensen zullen zijn die verzuipen en het gevoel hebben altijd aan het werk te zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik ben voor het gebruik van de mogelijkheden om mensen meer flexibiliteit te bieden, maar onderschat het belang van ‘gezonde grenzen’ niet naast de behoefte van mensen om elkaar op een vertrouwde plek te ontmoeten.”

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?

“Nee, dat kan ik niet zeggen. Misschien komt het wel door de worsteling die ik hierboven schets. Het goede van deze hele discussie vind ik dat het uiteindelijk ook draait om de manier waarop je je mensen aanstuurt. Het gaat dan niet meer zozeer om de controle, maar veel meer om het vertrouwen. Als leidinggevende moet ik er immers op kunnen vertrouwen dat mijn medewerker buiten mijn zicht de dingen doet die van hem worden gevraagd. Het gaat om het resultaat dat de medewerker binnen een grote mate van autonomie dient te bereiken. Dat zou wel eens meer plezier in het werk kunnen geven dan velen nu ervaren. Daar komt bij dat niet alle werkzaamheden zich lenen voor flexibel werken. Sommige werkzaamheden zijn gewoon aan een plaats gebonden. Denk aan een productiebedrijf of een ziekenhuis.”

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?

“Ik geloof in gezonde grenzen tussen werk en privé en in sociale cohesie. Werk is meer dan thuis op de bank achter je laptop je werk doen. Het is ook de verbondenheid met je bedrijf. Zoals ik als persoon een goede balans tussen werk en privé zoek en daarvoor gebruik wil kunnen maken van de ruimte en de middelen die mij geboden worden, zo gaat het in een organisatie om een soortgelijke balans. Hoe geef ik mijn mensen voldoende ruimte zonder de samenhang in mijn organisatie kwijt te raken? Kortom, de mens staat centraal, gebruik op verstandige manier de technische middelen die er zijn, en houd de grenzen goed in de gaten.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier