Valkuilen

Voor een succesvolle implementatie is het van belang rekening te houden met de volgende valkuilen:

  • Te veel focus op techniek en te weinig op cultuur (mentaliteit-/gedragsverandering)
  • Onvoldoende duidelijke koppeling met organisatiedoelstellingen
  • leidinggevenden zijn onvoldoende geëquipeerd om aan te sluiten met hun leidinggevende stijl
  • Onduidelijke kaders en werkafspraken waardoor willekeur en inconsistentie ontstaan in de toepassing van Flexibel Werken
  • Onvoldoende betrokkenheid van het topmanagement, zodat het een ‘stafdiensten’ aangelegenheid wordt
  • Flexibel Werken wordt slechts gepositioneerd als een recht of arbeidsvoorwaarde en niet als een nieuwe manier van werken
  • Flexibel Werken wordt gezien als project of implementatie van beleid en niet als een cultuurverandering
  • Flexibel Werken wordt slechts beschouwd als cadeautje voor medewerkers
  • Weinig of geen actieve ondersteuning van en draagvlak bij senior management (gebrek aan visie op Flexibel Werken als organisatiestrategie)
  • Weinig aandacht voor de sociale cohesie waardoor het teamgevoel vermindert.print dit artikel
Download  Meer info

Papa's werken flexibeler

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Janneke Plantenga: 'Er is nog een wereld te winnen.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier