Systematisch implementeren

In de derde fase gaat de organisatie daadwerkelijk aan de slag met flexibel werken. Afhankelijk van de situatie, kan dit met pilots, olievlekwerking of een gelijktijdige, organisatiebrede implementatie.

In deze fase gaat het om de volgende activiteiten:

Het resultaat van deze fase is dat medewerkers in de praktijk gebruik maken van flexibel werken, ondersteund door een goed functionerende ICT-omgeving en prettige werkomgeving. 

Download  Meer info

Hogere medewerkertevredenheid door flexibel werken

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Wim Kooijman: "We gaan van strakke organisaties naar kennisnetwerken."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier