Systematisch implementeren

In de derde fase gaat de organisatie daadwerkelijk aan de slag met flexibel werken. Afhankelijk van de situatie, kan dit met pilots, olievlekwerking of een gelijktijdige, organisatiebrede implementatie.

In deze fase gaat het om de volgende activiteiten:

Het resultaat van deze fase is dat medewerkers in de praktijk gebruik maken van flexibel werken, ondersteund door een goed functionerende ICT-omgeving en prettige werkomgeving. 

Download  Meer info

Wetsvoorstel voor flexibeler werktijden

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Luchien Karsten: 'Flexibel werken moet je niet alleen als kostenbesparing invoeren.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier