Sturen op visie

Een leidinggevende motiveert de medewerkers door een duidelijk visie op de doelen en ambities van de afdeling te bepalen. Daarmee zet hij een punt op de horizon die motiveert. Dit betekent dat de leidinggevende de lange termijn richting van de afdeling bepaalt, waardoor medewerkers weten waar ze als team naar toewerken. De leidinggevende creëert een nog grotere betrokkenheid als deze het team laat meedenken over die visie en hen input vraagt over de ambitie van de afdeling.

 

Als de visie is geformuleerd, is het belangrijk dat de leidinggevende hier duidelijk en uitgebreid over communiceert. Niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘waarom’ is hierbij van belang.

 

Tenslotte dient de impact van deze visie besproken te worden met het team. Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheden van het team en de individuele teamleden? Wat betekent het voor de door hen te leveren resultaten? En welke competenties zijn hiervoor binnen het team nodig?

Het is belangrijk om de visie op belangrijke ijkmomenten tijdens het jaar terug te laten komen, dat wordt nogal eens vergeten!

Download  Meer info

Positief!

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Joop Schippers: `Flexibel werken zou een vast onderdeel van functioneringsgesprekken moeten zijn.`

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier