Sturen op sociale cohesie

Vanzelfsprekend vraagt de sociale cohesie van een team extra aandacht bij flexibel werken. Medewerkers zijn immers niet meer allemaal tegelijk op dezelfde plaats aan het werk. Toch is de angst dat men elkaar helemáál niet meer ziet, ongegrond. Het kantoor vervult een belangrijke functie als ontmoetingsplek, medewerkers blijven behoefte houden aan regelmatige ontmoetingen ‘in het echt’.

 

In een flexibele werkcultuur heeft de leidinggevende de belangrijke taak om de sociale cohesie tussen medewerkers te behouden. Eén manier om dat te bereiken is het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de verschillende resultaatgebieden van individuele medewerkers die uiteindelijk gezamenlijk het afdelingsresultaat bepalen.

 

Een andere manier om de sociale cohesie te bevorderen, is het formuleren van -en in de praktijk sturen op-  teamwaarden en –normen. Om de onderlinge sociale aandacht te stimuleren, kan de leidinggevende bijvoorbeeld medewerkers vragen hoe het thuis gaat. Sociale activiteiten met het team organiseren (bijvoorbeeld werkoverleg met een lunch of borrel) is ook een goede manier om de sociale binding te vergroten. Tenslotte is transparante communicatie binnen het team cruciaal voor een goede sociale teamcohesie.

Download  Meer info

Positief!

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Jaap Smit: "Flexibel werken wordt mij iets te veel een hype."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier