Sturen op resultaten

Het formuleren van de visie en lange termijn doelen geeft duidelijke input voor de resultaten, te behalen door het team en de individuele medewerkers. Deze zijn dan ook het uitgangspunt bij resultaatgericht sturen. De stijl van leidinggeven die hierbij past is afhankelijk van onder andere: wat moet er gebeuren, hoe snel moet het gebeuren en wat is de bekwaamheid en bereidheid van de medewerker? Het is dus per situatie verschillend. Belangrijk is in ieder geval dat de leidinggevende de randvoorwaarden schept waardoor anderen de gewenste resultaten kunnen behalen.

 

Een belangrijk onderdeel van resultaatgericht leidinggeven is het maken van resultaatafspraken met elke medewerker. Resultaatafspraken kunnen gemaakt worden als onderdeel van de functionering- en beoordelingscyclus. Een goede resultaatafspraak is SMART gedefinieerd en bestaat uit drie componenten:
1. Doelstelling: geeft helder aan WAT je wilt bereiken (bijv. hoge klanttevredenheid)
2. Indicator: beschrijft HOE je dat gaat meten (bijv. via klantevaluatie)
3. Norm: het beoogde resultaat (een rapportcijfer van minimaal een 8)

 

Een aantal tips en aandachtspunten bij het maken van SMART-resultaatafspraken:

  • Doe het samen; laat medewerkers ook zelf hun resultaten formuleren
  • Formuleer positief, dus dat wat je wilt i.p.v. dat wat je niet wilt
  • Focus: wat is het meest belangrijk en probeer daar enkele goede afspraken over te maken
  • Houd middel en doel gescheiden
  • Coach op echt commitment!

 

Enkele voordelen van resultaatgericht leidinggeven:

  • Meer zicht op concrete resultaten
  • Stimuleren van ondernemerschap, meer ruimte voor eigenaarschap van medewerker in het HOE
  • Het schept helderheid in wat je van elkaar verwacht
  • Goede basis voor gesprekken met en coaching van medewerkers
  • Het draagt bij aan ‘juiste persoon op juiste plaats’; goed presteren wordt meetbaar

Beoordelingen verlopen ‘eerlijker’ en zijn minder afhankelijk van subjectieve waarnemingen

Download  Meer info

Het Nieuwe Werken in de gezondheidszorg

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Luchien Karsten: 'Flexibel werken moet je niet alleen als kostenbesparing invoeren.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier