Ontwikkelen visie en strategie

Deze eerste fase draait om vragen zoals: aan welke organisatiedoelstellingen draagt flexibel werken bij? Welke visie hebben we op de toekomst van onze organisatie? Welke resultaten willen we boeken en wat vraagt dat van onze medewerkers? 

In deze fase ontwikkelt de visie en strategie rond flexibel werken zich. In onderstaand schema staan de belangrijkste activiteiten van deze fase:

Het resultaat deze fase 1 is: een gemeenschappelijke visie en draagvlak bij directie, senior management en OR. De visie is verwoord in een visiedocument. Er is ook een plan van aanpak voor de tweede fase opgesteld en de projectorganisatie is bepaald.

Download  Meer info

Wettelijk recht op flexibele werktijden

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Bernard Wientjes: 'Flexibiliteit verhoogt de productiviteit van een onderneming.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier