Ontwerpen flex-concept

De tweede fase richt zich op het ontwerpen van het flex-concept: hoe ziet flexibel werken er uit binnen onze organisatie en wat zijn daarbij de belangrijkste kaders en richtlijnen? De activiteiten binnen deze fase dienen om consistentie in flexibel werken te realiseren en het effectief te kunnen inzetten.

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

Deze tweede fase levert een uniform en duidelijk beleid voor flexibel werken (inclusief zogenaamde Principes & Uitgangspunten), een eenduidig aanvraagproces en een plan van aanpak voor de implementatiefase. 

Download  Meer info

Het Nieuwe Werken bepaalt uitslag Beste Werkgevers 2009

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Juan Brea Piket: 'Niet meer sturen op aanwezigheid, maar op resultaat.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier