Goed nieuws in regeerakkoord

Gepubliceerd: 1-10-2010

Het nieuwe regeerakkoord bevat verschillende punten die belangrijk zijn voor ons vakgebied. Zoals deze: ‘Alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard.’ Qidos vindt dat een grote stap in de goede richting!

Goede balans

Ook uit de volgende alinea spreekt de kabinetsvisie: ‘Het kabinet wil mensen in staat stellen een goede balans te vinden tussen betaald werk, zorgtaken, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Een werkelijke verhoging van de arbeidsparticipatie kan alleen worden bereikt als er genoeg mogelijkheden zijn om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten’.

Goed tegen files

 Dit wil de regering bereiken door ander andere de belemmeringen voor thuis- en telewerken tegen te gaan en stringente Arboregels met betrekking tot thuiswerkplekken op te heffen. Want: ‘Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en het is goed tegen de files’.


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier