Werknemers bang om over te werken bij Het Nieuwe Werken

Gepubliceerd: 19-03-2013

Te laat stoppen met werken, altijd bereikbaar moeten zijn en meer individualisme op de werkvloer.  Dat zijn de grootste zorgen van werknemers bij Het Nieuwe Werken. Weinig verstand van ICT vormt echter geen belemmering om flexibel te werken. Dit blijkt uit onderzoek van Qidos, HR advies- en trainingsbureau, onder ruim 18.000 werknemers bij ruim 40 organisaties.

Qidos voerde het onderzoek uit onder ruim 18.00 werknemers bij zowel het bedrijfsleven als de non-profitsector in diverse sectoren. De onderzoeksresultaten laten zien dat 26% van de werknemers graag wil overstappen op HNW. Slechts 5% heeft slechte ervaringen met HNW. Deelnemers aan het onderzoek vonden de belangrijkste voordelen: werk en privé beter combineren (62%), hogere productiviteit (38%) en  besparing van reistijd en files vermijden (26%). 

 

Top 3 van zorgen en voordelen

 

Download het persbericht (PDF)
Download het complete onderzoek (PDF)


Zorgen van werknemers
Wel zijn er zorgen en drempels over Het Nieuwe Werken bij werknemers. Ze maken zich het meest zorgen over langer doorwerken op een dag. Verder zijn ze bang voor negatieve reacties als ze later beginnen en vormt de structuur van een thuiswerkdag een uitdaging. Qua samenwerking maken ze zich zorgen over de aandacht voor elkaar, afstemming binnen het team en minder ondersteuning van collega’s. Het gebrek aan ICT kennis als obstakel staat onderaan. ‘Uit deze cijfers blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is aandacht te besteden aan de menskant van Het Nieuwe Werken. Een kritische succesfactor voor het slagen van de implementatie van HNW,’ zegt Martijn de Wildt, directeur van Qidos.

Manager in non-profit geeft te weinig vertrouwen en vrijheid aan werknemers
Verder blijkt dat het bedrijfsleven voorop loopt met Het Nieuwe Werken. 25% van profit-sector heeft Het Nieuwe Werken ingevoerd versus 15 % van de non-profit. Werknemers bij gemeente, overheid en zorgsector hebben minder flexibele werktijden en leidinggevenden sturen minder op resultaten dan in het bedrijfsleven: 75% van de respondenten uit het bedrijfsleven en 60% van de respondenten uit de non profit sector maken resultaatafspraken. Werknemers in het bedrijfsleven zien meer kansen en mogelijkheden van Het Nieuwe Werken dan werknemers in de non-profit.

Jongere werknemer moeite met vrijheid
Opvallend is dat jongere werknemers om meer structuur vragen en vaker last hebben van uitstelgedrag. Zij hebben meer behoefte aan een training dan oudere werknemers. 50-plussers maken zich het minst druk hierover en werken zelfstandiger. Daarentegen vinden zij een vaste werkplek belangrijker dan jongeren. ‘Een nieuwe generatie werknemers komt er aan die gewend is om continu met elkaar in contact te kunnen staan en veel waarde hecht aan vrijheid. Dat deze groep aan het begin van hun carrière behoefte heeft aan structuur en sturing is logisch. Ook binnen Het Nieuwe Werken kan dat goed georganiseerd worden, ’ aldus de Wildt.

Leidinggevenden te weinig betrokken bij ontwikkeling van werknemer
Werknemers, die vanuit hun functie geen vaste werkplek en vaste werktijden hebben werken het meest resultaatgericht. Zij vinden de afspraken over resultaten uitdagend en realistisch. Werknemers uit de non-profit en werknemers in roosters staan het meest sceptisch tegenover de resultaatafspraken. Een jaargesprek is vrijwel standaard, maar 43% van werknemers praat niet regelmatig met zijn leidinggevende over zijn ontwikkeling. De Wildt: ‘Hier is nog winst te behalen. Een nieuwe manier van werken vereist een nieuwe manier van denken. Dat bereik je niet over een nacht ijs. De kunst is om mensen zo te enthousiasmeren, dat ze niet ‘moeten veranderen’ maar zelf graag de verandering willen zijn.’

Download het persbericht (PDF)
Download het complete onderzoek (PDF)

Over Qidos
Qidos ondersteunt werkgevers, overheid en sociale partners bij het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in personeelsbeleid. Qidos kijkt graag over de grenzen van haar eigen organisatie heen door kennis te delen via www.flexibelwerken.nl en andere initiatieven die mens en werk versterkt: www.loopbaanflexibiliteit.nl , www.werkenmantelzorg.nl, www.onbeperkhoudbaar.nu , www.maatwerken.nl en www.betrokkentijd.nl


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier