Het Nieuwe Werken gedoemd te mislukken!

Gepubliceerd: 10-11-2011

Dit is de week van Het Nieuwe Werken en de hoeraverhalen buitelen over elkaar heen. Toch is niet iedereen positief over de ontwikkelingen. Martijn de Wildt, initiatiefnemer van www.flexibelwerken.nl, stelt dat HNW een containerbegrip is geworden voor alles wat ook maar iets met werken te maken heeft. Hij vindt dat een slechte ontwikkeling.

 

“Ik merk steeds meer dat organisaties HNW puur zien als een kostenbesparing. Het gaat veel te vaak en teveel over gebouwen en IT. Een visie en integrale aanpak ontbreken dan.” ‘Bricks & bytes’ voeren dus de boventoon bij de invoering van HNW. “Het komt vaak neer op de ontwikkeling van een huisvestingsplan of een ICT strategie. En ja, dat levert inderdaad een kostenbesparing op. Het belangrijkste wordt echter vergeten: de menselijke kant van HNW. Mensen maken het verschil: ICT en huisvesting zijn puur faciliterend voor medewerkers en niets meer dan dat. De medewerker heeftvertrouwen en vrijheid nodig om zijn werk effectief te doen hoe en waar hij dat zelf wil.”

 

Menselijk kapitaal belangrijkst
De Wildt stelt dat je je moet afvragen of het zoeken van een werkplek in een flexgebouw de kern isvan HNW. “Er ontbreekt visie. Ik kom maar heel weinig organisaties tegen die HNW koppelen aan de businessdoelstellingen en hun visie op de relatie leidinggevende en medewerker. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken vergroot het menselijk kapitaal omdat zelfs bij een klein beetje flexibiliteitmedewerkerstevredenheid en –betrokkenheid toenemen en werkdruk en het verzuim verminderen.”

 

Innovatiever en productiever
Gebouw en IT zijn ondergeschikt, maar worden volgens de Wildt nu veel belangrijker gemaakt dan nodig is. “Het is bewezen dat flexibel werken innovatie en productiviteit gunstig beïnvloeden en ik zou willen dat organisaties zich veel meer focussen op deze winst dan op een besparing aan vierkante meters.”

De Wildt noemt moeiteloos de valkuilen waardoor HNW kan mislukken:

  • Er is geen koppeling tussen HNW en de organisatiedoelstellingen
  • Twijfels komen niet boven tafel, waardoor weerstand niet overwonnen kan worden
  • Het wordt gezien als cadeautje voor de medewerker in plaats van een voordeel voor medewerkerén werkgever
  • Organisaties vallen vanuit hun neiging naar controle terug in te veel regels en procedures
  • Er zijn geen duidelijke uitgangspunten en werkafspraken
  • Er is geen visie en integrale aanpak
  • Denken dat HNW voor iedereen hetzelfde moet zijn; iedere organisatie, functie en individu is anders
  • Top down benadering; zonder middenmanagement, medewerkers en OR hierin te betrekken.

“Als deze valkuilen vermeden/aangepakt worden, is HNW een machtig én prachtig instrument om zowel de organisatie als de medewerker te laten groeien en bloeien”, besluit de Wildt.


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier