Het Nieuwe Werken bepaalt uitslag Beste Werkgevers 2009

Gepubliceerd: 13-01-2010

Het nieuwe werken wordt gewaardeerd, dat blijkt uit de uitslag van het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2009. De top-3 van beste werkgevers: Rabobank, RDW en Achmea, hebben het nieuwe werken hoog op hun agenda staan.

Deze organisaties geven op verschillende manieren invulling aan flexibel werken en flexibele arbeidsvoorwaarden. Zo heeft 50% van de Rabobankmedewerkers een thuiswerkplek en krijgen alle medewerkers een persoonlijk budget van 1,8 procent van het brutoloon dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden aan verlof, extra inkomen of pensioen. Eén van de kantoren van Rabobank is bovendien als pilotkantoor ingericht volgens de principes van het nieuwe werken; straks mogen alle medewerkers zelf kiezen waar en wanneer ze willen werken.

De RDW hanteert het ‘tijd-voor-tijd-systeem’. Medewerkers, ook leidinggevenden, kunnen vier dagen van negen uur werken. Ook Achmea voerde tijd- en plaatsonafhankelijk werken in. Bovendien mag elke Achmea-medewerker een persoonlijke feestdag uitkiezen waarop hij een extra dag vrij is.

Uit het genoemde onderzoek blijkt ook dat het ‘schooltijdcontract’, steeds gebruikelijker wordt. Van de 108 onderzochte organisaties biedt 74% daarvan banen die qua werktijden aansluiten op schooltijden.

Bron: HRpraktijk, 27 november 2009


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier