Nieuws

RSS feed Nieuws

Het Nieuwe Werken in de gezondheidszorg

Gepubliceerd: 31-05-2013

De bank- en verzekeringssector, energie- en nutsbedrijven en de ICT- en andere adviesbureaus zijn in Nederland het verst met de toepassing van de principes van HNW. Overheid en gezondheidszorg sluiten op dit moment de rij. Men acht de kansen in de gezondheidszorg voor HNW vaak gering. De Parnassia Groep bewijst het tegendeel.

> Lees verder

Werknemers bang om over te werken bij Het Nieuwe Werken

Gepubliceerd: 19-03-2013

Te laat stoppen met werken, altijd bereikbaar moeten zijn en meer individualisme op de werkvloer.  Dat zijn de grootste zorgen van werknemers bij Het Nieuwe Werken. Dit blijkt uit onderzoek van Qidos, HR advies- en trainingsbureau, onder ruim 18.000 werknemers bij ruim 40 organisaties.

> Lees verder

Jongeren werken minder flexibel uit angst voor carrière

Gepubliceerd: 14-11-2012

Jongeren maken minder gebruik van flexibele werkregelingen, zoals thuiswerken en flexibele werktijden en ervaren ook minder flexibiliteit bij hun werkgever dan oudere werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van Qidos, HR advies- en trainingsbureau.

> Lees verder

Flexibel werken stuwt productiviteit

Gepubliceerd: 15-02-2012

Uit onderzoek van Regus onder 16.000 bedrijven in 88 landen blijkt dat flexibel werken zorgt voor een hogere productiviteit en omzet. 73 % van de Nederlandse ondernemingen geeft aan dat de productiviteit hoger is. Lees hier het complete artikel.

> Lees verder

Flexibel werken spreekt meer aan dan werkinhoud

Gepubliceerd: 3-02-2012

Er is een verschuiving gaande in wat werknemers binnen het MKB belangrijk vinden. Uit de MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO onder bijna 4000 ondernemers komt naar voren dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken meer aanspreekt dan de werkinhoud. Lees hier het complete artikel.

> Lees verder

Positief!

Gepubliceerd: 13-01-2012

Uit onderzoek van Intermediair onder 11.000 hoogopgeleide medewerkers van zeventig (middel)grote Nederlandse bedrijven, blijkt dat van de (deels) thuiswerkende medewerkers 77% zich thuis beter kan concentreren. Maar liefst 78% zegt thuis effectiever te werken en vindt dat door het thuiswerken de werk-privé balans verbeterd is. Klik hier voor het complete artikel.

> Lees verder

Het Nieuwe Werken gedoemd te mislukken!

Gepubliceerd: 10-11-2011

In deze week van Het Nieuwe Werken stelt Martijn de Wildt dat HNW gedoemd is te mislukken als organisaties de ‘menselijke’ kant blijven onderbelichten. “Bricks & bites zijn  slechts facilitair, het ontbreek te vaak aan visie”, aldus de Wildt.

> Lees verder

Te weinig dialoog tussen werkgever en medewerker

Gepubliceerd: 3-11-2011

Het gesprek over de werk-privébalans tussen werkgever en medewerker is verre van optimaal. Dit blijkt uit een onderzoek van Maatwerken, het initiatief van adviesbureau Qidos en Lof Media. Martijn de Wildt is directeur-eigenaar van Qidos en mede-initiatiefnemer van Maatwerken. Tijdens een interview met VKbanen.nl stelt hij dat flexibel werken nog te weinig op de agenda van de leidinggevende staat. Lees hier het artikel.

> Lees verder

Verlichting arboregels voor HNW

Gepubliceerd: 11-10-2011

De arboregels voor Het Nieuwe Werken worden verlicht. Werken in een internetcafé of een andere plek dan bij je werkgever of thuis, wordt gemakkelijker.

> Lees verder

Wetsvoorstel voor flexibeler werktijden

Gepubliceerd: 12-08-2011

Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat het mogelijk moet maken om flexibeler om te gaan met werktijden.

> Lees verder

Hogere medewerkertevredenheid door flexibel werken

Gepubliceerd: 22-06-2011

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die bovengemiddeld flexibel kunnen werken, hoog scoren op medewerkertevredenheid.

> Lees verder

Arbeidsmobiliteit wordt belangrijker!

Gepubliceerd: 10-06-2011

In het rapport ‘Werk maken van baan-baanmobiliteit’ staat dat het gemakkelijker moet worden om vrijwillig van baan te veranderen of om een overstap te maken naar een andere sector.

> Lees verder

Grotere betrokkenheid door flexibel werken

Gepubliceerd: 1-06-2011

De betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie neemt sterk toe als men flexibel kan werken.

> Lees verder

Flexibel werken betekent groter arbeidspotentieel

Gepubliceerd: 18-04-2011

Als werkgevers meer openstaan voor flexibel werken, gaat er minder arbeidspotentieel verloren. 

> Lees verder

Flexibel werken goed voor gezinsleven

Gepubliceerd: 14-03-2011

Plaats- en tijdonafhankelijk werken vermindert stress en is goed voor het gezinsleven.

> Lees verder

Meeste thuiswerkers in Zuidelijke provincies

Gepubliceerd: 9-03-2011

In Zuid-Nederland werken meer mensen thuis dan in de rest van Nederland.

> Lees verder

Robot zorgt voor 'aanwezigheid'

Gepubliceerd: 24-02-2011

Een robot vervangt de flexibel werkende medewerker.

> Lees verder

Stijgend animo bij ondernemers om flexibel te werken

Gepubliceerd: 24-02-2011

Ondernemers willen steeds vaker flexibel en mobiel werken. 

> Lees verder

De mening van Jaap Smit

Gepubliceerd: 28-01-2011

CNV Voorzitter Jaap Smit geeft zijn mening over flexibel werken.

> Lees verder

Sturen op outcome

Gepubliceerd: 27-01-2011

Sturen op output zou breder getrokken moeten worden, stelt Martijn de Wildt van Qidos.

> Lees verder

Papa's werken flexibeler

Gepubliceerd: 18-01-2011

Mannen gaan flexibeler werken na de geboorte van hun eerste kind.

> Lees verder

Politiek buigt zich over flexibel werken

Gepubliceerd: 15-11-2010

Alle media-aandacht voor het nieuwe werken is doorgedrongen tot de politiek. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken liet weten dat alle regels over arbeidstijden en werkomstandigheden doorgelicht worden.

> Lees verder

Goed nieuws in regeerakkoord

Gepubliceerd: 1-10-2010

Het nieuwe regeerakkoord bevat verschillende punten die belangrijk zijn voor ons vakgebied.

> Lees verder

Hoog op het verlanglijstje

Gepubliceerd: 1-07-2010

PricewaterhouseCoopers hield een onderzoek onder meer dan duizend werknemers naar arbeidsvoorwaarden. Daaruit blijkt dat flexibel werken hoog op het verlanglijstje staat.

> Lees verder

Van spitsrijden naar spitsmijden

Gepubliceerd: 17-06-2010

Werkgever doet te weinig om spitsrijden tegen te gaan

> Lees verder

Wettelijk recht op flexibele werktijden

Gepubliceerd: 2-04-2010

Op 30 maart kwam de Taskforce Deeltijdplus met haar eindrapport. Daarin staan talloze aanbevelingen die er -  mits opgevolgd -  voor kunnen zorgen dat vrouwen meer uren gaan werken. Enkele van de aanbevelingen: geef werknemers een wettelijk recht op flexibele werktijden, schaf de ‘aanrechtsubsidie’ af, verruim de winkeltijden en de openingstijden van overheidsloketten en medische voorzieningen, voeg scholen en kinderopvang samen.

> Lees verder

Flexibel werken bij woningcorporaties

Gepubliceerd: 18-02-2010

Benieuwd hoe flexibel woningcorporaties werken en hoe zowel leidinggevenden als medewerkers dat ervaren? 

> Lees verder

Voornemens om (meer) te gaan thuiswerken

Gepubliceerd: 27-01-2010

Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Microsoft blijkt dat we in 2010 meer willen thuiswerken. Zo is een kwart van de werkende Nederlanders van plan om te gaan thuiswerken als ze dat nog niet doen. En degenen die het al wel doen, zijn van plan vaker thuis te werken.

> Lees verder

Het Nieuwe Werken bepaalt uitslag Beste Werkgevers 2009

Gepubliceerd: 13-01-2010

Het nieuwe werken wordt gewaardeerd, dat blijkt uit de uitslag van het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2009. De top-3 van beste werkgevers: Rabobank, RDW en Achmea, hebben het nieuwe werken hoog op hun agenda staan.

> Lees verder


> Bekijk compleet archief
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier