Kenmerken van een flexibele werkcultuur

Een organisatie bevindt zich in de vierde fase van het flexibiliteitspectrum als:

  • Er een visie ontwikkeld is op succesvol flexibel werken en er draagvlak is bij de belangrijkste stake-holders (in het bijzonder bij de directie).
  • Manieren van flexibel werken breed zijn gedefinieerd, verder dan alleen roosters en werktijden.
  • Flexibiliteit wordt gezien en geïmplementeerd als een organisatiestrategie en manier van werken in plaats van een individuele gunst voor de medewerker.
  • Flexibel werken actief ondersteund wordt door het senior management met woorden én daden!
  • Er sprake is van een duidelijk beleid en richtlijnen betreffende flexibel werken en deze voor iedereen binnen de organisatie goed toegankelijk zijn. Het beleid / richtlijnen omvat o.a. een eerlijk business-gebaseerd aanvraagproces.
  • Alle managementniveaus zijn opgeleid op het gebied van flexibel werken, zowel in attitude (mindset) als in gedrag (o.a. leidinggevende stijl, sturen op resultaten, vertrouwen, etc.)
  • HR-beleid en de HR-systemen zijn toegesneden op flexibel werken.
  • Er sprake is van een goede samenwerking tussen de sleutelfuncties die flexibel werken faciliteren: HR, IT en huisvesting.
Download  Meer info

Verlichting arboregels voor HNW

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Annemarie Jorritsma: 'Werk gebeurt steeds meer op projectbasis.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier