Het flexibiliteitsspectrum

Een flexibele werkcultuur kent verschillende fases. In welke fase een organisatie zich bevindt, hangt af van de wijze waarop flexibel werken wordt gezien en gebruikt binnen een organisatie. Wordt het echt vanuit organisatiedoelstellingen benut? Is er al sprake van een cultuurverandering? Of is flexibel werken nog een papieren tijger en in de praktijk nauwelijks toegepast? In onderstaand spectrum kunt u zien hoe ver uw organisatie is.

Download  Meer info

Van spitsrijden naar spitsmijden

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Jaap Smit: "Flexibel werken wordt mij iets te veel een hype."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier