Effecten meten en evalueren

De vierde fase gaat het om het meten van het gebruik van flexibel werken en de effecten daarvan op de organisatiedoelstellingen.

Die organisatiedoelstellingen kunnen zijn: productiviteit, aantrekkelijk werkgeverschap, medewerker- en klanttevredenheid.

Het resultaat van deze fase is een helder inzicht in de verbeteringen en aanpassingen van het flexibel werken concept die kunnen worden doorgevoerd om de effectiviteit te verhogen. 

Download  Meer info

Sturen op outcome

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Wim Kooijman: "We gaan van strakke organisaties naar kennisnetwerken."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier