De opbrengsten van flexibel werken

Flexibel werken is een krachtig managementinstrument, dat organisatieresultaten positief kan beïnvloeden. Het wordt echter in de praktijk nog te vaak  gezien als cadeautje voor de medewerker. Flexibel werken draagt bij aan de productiviteit, medewerkertevredenheid en –loyaliteit. 

 

Een onderzoek van Boston College Center for Work & Family bevestigt de toegevoegde waarde van flexibel werken. Het levert het volgende op:

Verhoging van productiviteit volgens 70% van de managers en volgens 87% van de medewerkers
Stijging van kwaliteit van werk volgens 65% van de managers en volgens 87% van de medewerkers
Verlaging van uitstroom volgens 76% van de managers en volgens 80% van de medewerkers

    Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Na de invoering van flexibel werken (met ondermeer training voor managers) bij IBM bleek dat 94% van de managers vond dat flexibel werken een positief effect had op ‘het vermogen om getalenteerde professionals te behouden’.
  • Bij Interpolis schoot sinds de invoering van flexibel werken de klanttevredenheid omhoog van een rapportcijfer 6,1 in 1996 naar een 8,4 in 2009. 
  • Sinds de invoering van Het Nieuwe Werken is bij Microsoft de medewerkertevredenheid op het deelgebied van de balans tussen werk en privé gestegen van een 5,5 in 2005 naar een 8,3 in 2009.
  • Uit een medewerkeronderzoek bij Ernst & Young bleek dat flexibiliteit een goede voorspeller is van betrokkenheid. Tevens bleek dat de business units met hoge scores op het gebied van betrokkenheid betere resultaten per medewerker boekten.
  • Nadat in een pilot van flexibel werken bij Boeing de deelnemende medewerkers een verbetering van de productiviteit van 15 tot 30% rapporteerden, voerde Boeing flexibel werken organisatiebreed in.
  • De Human Capital Index (van Watson Wyatt , USA) toont aan dat bedrijven die flexibel werken ondersteunen, een 3,5% hogere marktwaarde hebben.


Om flexibel werken succesvol te kunnen invoeren, is het van groot belang om vanaf het begin duidelijk vast te stellen aan welke organisatiedoelstellingen het moet bijdragen, oftewel wat is de ‘business reason’? Op deze manier ontstaat draagvlak bij het management en kan flexibel werken worden geëvalueerd op haar toegevoegde waarde.

Download  Meer info

Flexibel werken stuwt productiviteit

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Monique van Maare: "Flexibel werken is onmisbaar voor elke organisatie."

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier