Aanpak

U wilt aan de slag met flexibel werken? Dan is de onderstaande aanpak een mogelijkheid. Er is geen specifieke blauwdruk voor een aanpak te maken, want deze is sterk afhankelijk van de organisatie, haar doelstellingen en cultuur. Wél is duidelijk dat het vaak een meerjarig, complex en integraal verandertraject is.

Integraal, omdat flexibel werken verandering vraagt op drie gebieden:
1. De fysieke omgeving (kantoor, werkplekken en ontmoetingsplekken)
2. De ICT-omgeving (digitaal en mobiel werken)
3. De mentale omgeving (leidinggeven en samenwerken)

Een integrale aanpak met HR, Faciliteiten en ICT is dan ook noodzakelijk, een actieve ondersteuning vanuit de directie is hierbij ook onontbeerlijk.

In de praktijk blijkt dat vooral de mentale omgeving een complex veranderproces is, omdat dit de cultuur van een organisatie betreft: hoe werken we (samen) in deze organisatie?

Een fasegerichte aanpak zorgt voor een overzichtelijk en zorgvuldig proces waarin duidelijke go/no go momenten zijn ingebouwd. Communicatie en interactie met de organisatie verdienen continue aandacht. Er zijn vijf fasen te onderscheiden:

1

Ontwikkelen visie en strategie


Deze eerste fase draait om vragen zoals: aan welke organisatiedoelstellingen draagt flexibel werken bij? Welke visie hebben we op de toekomst van onze organisatie? Welke resultaten willen we boeken en wat vraagt dat van onze medewerkers?

> Lees verder
2

Ontwerpen flex-concept


De tweede fase richt zich op het ontwerpen van het flex-concept: hoe ziet flexibel werken er uit binnen onze organisatie en wat zijn daarbij de belangrijkste kaders en richtlijnen? De activiteiten binnen deze fase dienen om consistentie in flexibel werken te realiseren en het effectief te kunnen inzetten.

> Lees verder
3

Systematisch implementeren


In de derde fase gaat de organisatie daadwerkelijk aan de slag met flexibel werken. Afhankelijk van de situatie, kan dit met pilots, olievlekwerking of een gelijktijdige, organisatiebrede implementatie.

> Lees verder
4

Effecten meten en evalueren


De vierde fase gaat het om het meten van het gebruik van flexibel werken en de effecten daarvan op de organisatiedoelstellingen.

> Lees verder
5

Innoveren voor continue verbetering


Fase vijf is de laatste fase. Hierin worden verbeteringen en aanpassingen van het flexibel werken concept doorgevoerd vanuit de bevindingen in fase vier. Dit is een continu proces omdat werk voortdurend evolueert.

> Lees verder

Download  Meer info

Positief!

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Joop Schippers: `Flexibel werken zou een vast onderdeel van functioneringsgesprekken moeten zijn.`

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier