De rol van de leidinggevende

De rol van de leidinggevende

Uit onderzoek en ‘best practices’ blijkt dat de rol van de leidinggevende cruciaal is bij het slagen van flexibel werken. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want bij de overstap naar flexibel werken is de mentale verandering het grootst. De manier van samenwerken en leidinggeven verandert het meest.

 

Flexibel werken is een logisch gevolg van de veranderende aard van ons werk. We doen steeds minder met onze handen en steeds meer met ons hoofd. Door de toegenomen concurrentie en de snelle maatschappelijke veranderingen, moeten organisaties zich continu aanpassen en innoveren. Dat betekent slimmer werken en een nog betere verplaatsing in de wensen van de klant. Dit vraagt om creativiteit, inlevingsvermogen en analytische vaardigheden. Bovendien is samenwerken met andere afdelingen of organisaties steeds meer gewenst.

 

Deze veranderende aard van het werk vraagt om een nieuwe stijl van leidinggeven. Ruimte voor creativiteit, flexibiliteit, autonomie, netwerken, vertrouwen, resultaatgerichtheid, empowerment en visie zijn nodig om in deze complexe en snel veranderende wereld resultaten te boeken. Doordat de mens de kritische productiefactor wordt in de huidige kenniseconomie, is het belangrijk om deze (binnen bepaalde grenzen) ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe, waar, wanneer en met wie hij werkt. Zo kan de medewerker optimaal presteren.

 

Managementgoeroe Peter Drucker verwoordde het als volgt: “De grootste verdienste van het management in de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabrieksmedewerker. De grootste uitdaging van het management voor de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.”

Maar hoe werkt dat, leiding geven aan teams die flexibel werken? Er zijn drie belangrijke pijlers:

 

1. Sturen op visie

2. Sturen op resultaten

3. Sturen op sociale cohesie

 

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen schenken aan medewerkers is hierbij cruciaal. Bij organisaties die flexibel werken succesvol invoeren, worden leidinggevenden getraind in hun veranderde leidinggevende taak.

Download  Meer info

Flexibel werken bij woningcorporaties

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Janneke Plantenga: 'Er is nog een wereld te winnen.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier