Wat is het en wat is het vooral niet?

‘Flexibel werken, flexwerken, het nieuwe werken en flexibele werktijden’ zijn enkele termen die gebruikt worden voor hetzelfde onderwerp. Wij kiezen voor flexibel werken: een nieuwe werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken. Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de locatie van werken. Duur: het aantal te werken uren.

Flexibel werken en het nieuwe werken
Is flexibel werken hetzelfde als het nieuwe werken? In principe wel. Meestal worden deze twee termen beiden gebruikt voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Op deze website is gekozen voor flexibel werken, maar er kan dus net zo goed Het Nieuwe Werken worden gelezen. Toch delen we ook de visie dat je het Nieuwe Werken als een groter, meer omvattend begrip kunt opvatten. Flexibel werken draait hierbij om tijdstip, locatie en duur van werken. Het Nieuwe Werken behelst in deze visie ook andere veranderingen binnen de arbeidsverhoudingen. De nieuwe generaties medewerkers stellen andere eisen aan hun werkgever. Omgekeerd stellen organisaties andere eisen aan hun medewerkers. In feite wijzigt het psychologisch contract tussen werkgever en medewerker.

Onderstaand schema maakt inzichtelijk wat flexibel werken voor een organisatie betekent.

Download  Meer info

Voornemens om (meer) te gaan thuiswerken

lees bericht

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Richard Steenborg: 'Breng de winsten van flexibel werken scherp in kaart.'

lees verder

Over Flexibelwerken.nl

lees hier